• Frå ungdomsskule til vidaregåande skule – elevane si stemme 

   Sandal, Ann Karin; Smith, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   This article is based on a qualitative study of students’ experiences with the transition from lower to upper secondary school in vocational programmes. The educational debate in Norway has recent years been concerned with ...
  • Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen 

   Sandal, Ann Karin; Smith, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Artikkelen byggjer på ein kvalitativ studie av seks elevar sitt møte med vidaregåande skule, yrkesfaglege utdanningsprogram. Studien undersøkjer elevane sine perspektiv og refleksjonar kring overgangen mellom skuleslaga ...
  • Ungdom og utdanningsval: Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar 

   Sandal, Ann Karin (Doctoral thesis, 2014-11-27)
   Kva ligg til grunn for elevane sine yrkesfaglege utdanningsval og korleis opplever elevane valprosessane dei går gjennom frå 10. klasse og gjennom det første året i den vidaregåande skulen? Med desse spørsmåla som utgangspunkt ...
  • Vocational Students Experiences with Assessment in Workplace Learning 

   Sandal, Ann Karin; Smith, Kari; Wangensteen, Ragne (Peer reviewed; Journal article, 2014-04-15)
   Vocational education, as part of the Norwegian upper secondary education, includes both school-based learning and workplace learning. While school-based learning is characterized by formal structures and guided by aims in ...