• Antikke samfunn i krig og fred 

   Schreiner, Johan Henrik; Meyer, Jørgen Christian; Gabrielsen, Vincent; Østby, Erik; Brandt, Rasmus J.; Andersen, Øivind; Eide, Tormod; Montgomery, Hugo; Isager, Signe; Christiansen, Erik; Ødegård, Knut; Carlsen, Jesper; Bekker-Nielsen, Tønnes; Oppedal, Stig; Kraggerud, Egil; Skoie, Mathilde; Iddeng, Jon W.; Pethon, Pio A.; Prusac, Marina; Sande, Siri; Haaland, Gunn (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Book, 2003)
   Denne boken er er festskrift ril professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans 70-årsdag. Den består av en samling artikler 0111 krig, konflikt og fredsslurninger i antikken. Krigen er alle tings mor, kunne det ...
  • Romersk statskunst i senantikken: Tradisjon og fornyelse 

   Sande, Siri (Skrifter utgitt av det Norske Institutt i Athen, Chapter, 2003)
  • Statue of a woman 

   Sande, Siri (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 4, Chapter, 2014)
  • Tegea II: investigations in the sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004 

   Bakke-Alisøy, Hege; Bjune, Anne E.; Drocourt, Nicolas; Eiring, Jonas; Ingvaldsen, Håkon; Ingvarsson-Sundström, Anne; Iozzo, Mario; Klempe, Harald; Krzywinski, Knut; Luce, Jean-Marc; Nicolardi, Margharet; Overland, Anette; Pakkanen, Jari; Sande, Siri; Tarditi, Chiara; Voyatzis, Mary E.; Ødegård, Knut; Østby, Erik (Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens. series 4o, volume 4, Book, 2014)