• Eksperimentell studie av vannbasert EOR i karbonatreservoarer 

      Sandven, Asle (Master thesis, 2009-11-20)
      Ulike metoder for økt oljeutvinning (EOR, eng. Enhanced Oil Recovery) har blitt utviklet og anvendt for å forbedre effektiviteten av konvensjonell vannflømming. Hensikten med EOR er å bedre den mikroskopiske fortrengning ...