• Termokjemisk konvertering av fruktrester til plattformkjemikalier 

      Savland, Johanne Brydøy (Master thesis, 2022-07-01)
      Furfural (FUR) og 5-hydroksymetylfurfural (HMF) kan dannes ved termokjemisk konvertering av pentose og heksose i fruktrester, samt andre biomasser. Både FUR og HMF anses som høyverdige plattformkjemikalier da de kan brukes ...