• Glioblastom hos voksne 

   Schipmann, Stephanie; Sivakanesan, Sarankan; Rath, Daniel Stavne; Brandal, Petter; Vik-Mo, Einar Osland; Bjørås, Magnar; Solheim, Ole Skeidsvoll; Ingebrigtsen, Tor; Sund, Fredrik; Bjerkvig, Rolf; Miletic, Hrvoje; Johannessen, Tor-Christian Aase; Sundstrøm, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Glioblastom er den vanligste formen for primær hjernekreft hos voksne, og sykdommen har en alvorlig prognose. Selv om det er gjort store fremskritt i molekylær karakteristikk, har det ikke vært større gjennombrudd i ...
  • Quality indicators and early adverse in surgery for atypical meningiomas: A 16-year single centre study and systematic review of the literature 

   Schipmann, Stephanie; Sletvold, Truls P.; Wollertsen, Yvonne; Schwake, Michael; Raknes, Ingrid Cecilie; Miletic, Hrvoje; Mahesparan, Rupavathana (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Introduction Atypical meningiomas represent approximately 20% of all intracranial meningiomas and are characterized by distinct histopathological criteria and an increased risk of postoperative recurrence. Recently, ...