• Avisenes finansieringsdilemma 

      Seeberg, Marte (Master thesis, 2023-06-03)
      Forretningsmodellen til mediemarkeder, nærmere bestemt avismarkedet, består av å være en plattform for to kundegrupper, brukere og annonsører, hvor de finansieres gjennom inntekter fra en eller begge kundegruppene. Men hva ...