• Utviklingen av stress over tid blant norske sykepleiere 

      Hermansen, Sarah; Sekkingstad, Ida Kristine (Master thesis, 2021-04-03)
      Stress blant sykepleiere har fått mye oppmerksomhet de siste årene og studier har vist at sykepleiere generelt har høye krav i arbeidet, noe som kan være en stressbelastning. Hensikten med denne studien var å undersøke om ...