• Landskapets dramaturgiske potensiale 

      Sekse, Marit Gulli Kristina (Master thesis, 2014-05-15)
      Begrepet landskap synes å ha blitt mer og mer sentralt i nyere teaterpraksis, teaterforståelse, og videre omdiskutert i teaterteori. I tillegg har også begrepet om et landskapsteater gjort sitt inntog i teatervitenskap. ...