• Mellom politikk og statistikk: Globale fellesgoder i utviklingspolitikken 

      Hagen, Rune Jansen; Selbervik, Hilde Beate (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Bærekraftsmålene har gitt klassiske spørsmål innenfor utviklingspolitikken ny relevans: Hvem skal betale for globale fellesgoder? Kan man bruke bistand til dette formålet, eller bør den reserveres for innsats i spesifikke ...