• Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene 

   Selliseth, Karoline Jangård (Working paper; 8-2015, Working paper, 2015-12)
   Ulike reformer og samfunnstendenser har ført til endringer i norsk helsesektor, og man beveger seg mot et samarbeid på tvers av nivåer. 1.1.2012 trådte samhandlingsreformen i kraft, og samtidig fikk man en ny lov om kommunale ...
  • Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene 

   Selliseth, Karoline Jangård (Master thesis, 2015-06-01)
   Ulike reformer og samfunnstendenser har ført til endringer i norsk helsesektor, og man beveger seg mot et samarbeid på tvers av nivåer. 1.1.2012 trådte samhandlingsreformen i kraft, og samtidig fikk man en ny lov om kommunale ...