• MINORITETSFAMILIER FRA SRI LANKA I MØTE MED VELFERDSTJENESTER 

      Selvarajah, Jeremy (Master thesis, 2023-05-15)
      Minoritetsfamilier opplever mange ulike utfordringer når de kommer til Norge. Velferdstjenestene er noe av det første minoritetsfamilier kommer i kontakt med når de kommer til Norge, ved at barna raskest mulig skal i ...