• Vilkår for og virkninger av permittering 

      Severinsen, Daniel Espedokken (Master thesis, 2020-12-10)
      En analyse av permitteringsinstituttet i lys av koronapandemien og en vurdering av om permitteringsadgangen i norsk rett bør lovfestes