• Hjem til småbyen: En studie av sted, identitet og tilknytning 

      Siem, Sigurd (Master thesis, 2009-05-15)
      Oppgaven tar utgangspunkt i følgende tematikk: Hvilken plass har oppvekststeder i menneskers konstruksjon av egen biografi i dagens samfunn? Den teoretiske posisjoneringen tar her utgangspunkt i om hvor vidt spesifikke ...