• Markedsføring mot barn 

      Singstad, Frode (Master thesis, 2008-11-12)
      Oppgaven redegjør for utvalgte sider ved reguleringen av markedsføring mot barn, med fokus på betydningen av direktivet om urimelig handelspraksis fra 2005, og særlig direktivets innvirkning på det særnorske forbudet mot ...