• Hardangersøm fra Ghana. Lokal bunadsproduksjon og globalisering 

      Sivertsen, Agnete Bratland (Master thesis, 2010-01-31)
      Oppgaven diskuterer problemstillinger knyttet til at deler av bunadsproduksjonen noen ganger skjer i utlandet, og at dette i liten grad gjøres kjent for bunadskundene. Den tar for seg bunadsproduksjon som samtidsfenomen, ...