• De baltiske staters valg av valutakursregimer 

      Sjursen, Helge (Master thesis, 2006)
      Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...