• Omgåelse i aksjeselskapsretten 

      Skar, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      I denne artikkelen, som er basert på min prøveforelesning for doktorgraden, drøftes hvordan omgåelsesspørsmål løses i norsk aksjeselskapsrett.Jeg behandler tilfeller hvor et selskap eller aksjonærer forsøker å omgå eller ...