• Kaste og deprivasjon. Dalitar sine levekår i Sør-India 

      Skarpeteig, Trond Sæbø (Master thesis, 2003)
      Målsetting og problemstillingar. Det er eit mål for oppgåva å setja fokus på problemfelt som ofte blir oversett i utviklingsordskiftet når ein leitar etter forklaringar på dalitane sine levekår og livssituasjon. Eg ynskjer ...