• Støtte for rike klienter i Dynamic Presentation Generator 

      Skeidsvoll, Peder Lång (Master thesis, 2010-06-01)
      Denne oppgaven beskriver hvordan det kan legges til støtte for rike klienter i Dynamic Presentation Generator (DPG). Oppgaven tar for seg både server og klientsiden av temaet. DPG er et innholdshåndteringssystem utviklet ...