• Begrunnelsen for ikke å straffe utilregnelige mennesker 

      Skjøstad, Ernstine (Master thesis, 2017-07-06)
      Masteroppgavens tema og problemstilling setter søkelys på begrunnelsen for at utilregnelige ikke straffes etter straffeloven § 20. Formålet med masteroppgaven er å skape utvidet kunnskap om begrunnelsen ved å avklare og ...