• Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

      Skjellevik, Cecilie (Master thesis, 2008-06-02)
      I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...