• Don’t Join the Joyride:Individual Responsibility for Large Scale Problems 

   Skjerve, Kjetil Mangset; Lavik, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The paper argues that, counter to Walter Sinnott-Armostrong and Ewen Kingston’s view, we are morally required to refrain from joyguzzling, i.e., driving a fuel-inefficient car for no other purpose than having a good time. ...
  • Forord 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Kritikk av den rene tidsdiskontering 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen gir en innføring i og bidrar til å klargjøre debatten om ren tidsdiskontering i kostnad-nytte-analyser. Denne klargjøringen er viktig fordi debatten om ren tidsdiskontering preges av ulik systematikk, ulik ...