• Scalable Readout for Proton CT 

      Skjolddal, Øistein Jelmert (Master thesis, 2020-10-02)
      Denne oppgaven er en del av arbeidet med å utvikle en prototype detektor for proton CT. Den tar for seg første del av data prosessering nødvendig får rekonstruksjon og analyse av dataene og debugging av systemet..