• Antikk trafikk: En komparativ analyse av to gater i Pompeii 

      Skoglund, Julia Wesenberg (Master thesis, 2021-06-02)
      I denne oppgaven tar jeg for meg gatene i Pompeii, et tema som tilbyr et enormt kildemateriale. Jeg har valgt to gater som ligger parallelt med hverandre i gatenettverket, og problemstillingen i denne oppgaven går ut på å ...