• Den overvakande borgaren i nyheitsstraumen 

      Skulbru, Ruth Mari (Master thesis, 2019-06-27)
      Denne studien tek utgangspunkt i Facebook som plattform for nyheitsformidling. Studien forsøk å svare på korleis unge vaksne opplev sin eigen nyheitsbruk i ein fragmentert og individorientert mediekvardag og kva erfaringar ...