• En empirisk analyse av jobbmobilitet mellom offentlig og privat sektor 

      Sognefest-Haaland, Johanne (Master thesis, 2015-02-02)
      Offentlig sektor har vært gjennom en rekke reformer siden 1980-tallet. Disse reformene har endret sammensetningen av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Spørsmålet som stilles i denne oppgaven, er hvilke konsekvenser dette ...