• Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning 

   Dahl, Silje Langseth; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   De siste årene har fosterreduksjon i økende grad vært gjenstand for debatt i Norge, og intensiteten nådde et foreløpig maksimum da Lovavdelingen leverte tolknings-uttalelsen § 2 - Tolkning av abortloven i 2016 som svar på ...
  • Bør vi diskontere fremtidige helsegevinster? Pro et contra 

   Solberg, Carl Tollef; Barra, Mathias; Robberstad, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Målet med denne artikkelen er å undersøke de viktigste argumentene for og imot diskontering av fremtidige helsegevinster. Et mer generelt spørsmål dreier seg om hvorvidt vi bør diskontere fremtidig velferd (eng. well-being). ...
  • The Devils in the DALY: Prevailing Evaluative Assumptions 

   Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Muller, Karl Erik; Gamlund, Espen; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In recent years, it has become commonplace among the Global Burden of Disease (GBD) study authors to regard the disability-adjusted life year (DALY) primarily as a descriptive health metric. During the first phase of the ...
  • The disvalue of death in the global burden of disease 

   Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   In the Global Burden of Disease study, disease burden is measured as disability-adjusted life years (DALYs). The paramount assumption of the DALY is that it makes sense to aggregate years lived with disability (YLDs) and ...
  • Døden som et onde: En oversiktsartikkel 

   Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-05)
   Siden 1970 har det utviklet seg en særegen og sofistikert diskurs om døden innen analytisk filosofi. Denne debatten oppsto som følge av en direkte imøtekommelse av Epikurs sekulære filosofi om døden. Epikur argumenterte ...
  • Mandatory childhood vaccination: Should Norway follow? 

   Gamlund, Espen; Muller, Karl Erik; Paquet, Kathrine Knarvik; Solberg, Carl Tollef (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Systematic public vaccination constitutes a tremendous health success, perhaps the greatest achievement of biomedicine so far. There is, however, room for improvement. Each year, 1.5 million deaths could be avoided with ...
  • Severity as a priority setting criterion: Setting a challenging research agenda 

   Barra, Mathias; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Henriksson, Martin; Juth, Niklas; Sandman, Lars; Solberg, Carl Tollef (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-22)
   Priority setting in health care is ubiquitous and health authorities are increasingly recognising the need for priority setting guidelines to ensure efficient, fair, and equitable resource allocation. While cost-effectiveness ...