• Crisis leadership in COVID-19: A qualitative study of Norwegian business leaders 

   Oen, Vibeke Dale; Svihus, Jeanett Hansen; Solberg, Sara Helene Røyland; Harris, Anette Kristoffersen; Eid, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Background: On March 11, 2020, the World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak a global pandemic. The crisis that follows presented significant adverse challenges for organizations and business leaders ...
  • Ledelse i private virksomheter under pandemi. Ledere ber ikke om medvind. De lærer seg å seile. 

   Oen, Vibeke Dale; Svihus, Jeanett Hansen; Solberg, Sara Helene Røyland (Master thesis, 2021-04-14)
   Dette er et kvalitativt studie med semistrukturert intervju som metode, der hensikten har vært å se på hvilken opplevelse ledere i private virksomheter har av møtet med Covid-19 pandemien. Resultatene viser at lederne i ...