• Relasjoner i turbulente tider Greko-Romerske forhold 200-167 f.v.t. 

      Sommer-Ekelund, Ann-Charlott Marie (Master thesis, 2009-05-15)
      Denne mastergradsavhandlingen tar for seg de greko-romerske relasjonene i en overgangsperiode i fra den initaliserende fasen hvor romerne begynner å fatte interesse overfor de hellenistiske områdene på andre siden av ...