• Å velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangenes Dilemma 

      Sortland, Fredrik Bjørnestad (Master thesis, 2017-06-16)
      I Fangenes Dilemma er den dominerende strategien å avvike fra samarbeid. Økonomiske eksperimenter viser til tross for dette et samarbeidsnivå som ligger på mellom 40 og 60 % av det sosialt optimale utfallet. Denne ...