• Fokus på og innhald til ikkje-funksjonelle krav innan systemutvikling. 

      Stadheim, Oddbjørg (Master thesis, 2007-12-09)
      Denne oppgåva tek for seg ikkje-funksjonelle krav innan systemutvikling. Oppgåva tek utgangspunkt i fire bøker brukt i systemutviklingsfaget, og ser på kva desse seier om ikkje-funksjonelle krav og bruken av dei ved utvikling ...