• Exploring traces of worldviews in literary texts in an EFL textbook 

      Stautland, Helge Johan (Master thesis, 2020-06-20)
      Hovudmålet med denne masteroppgåva er å undersøkja livssyn i dei skjønnlitterære tekstane i Global Visions – ei lærebok for programfaget Internasjonal engelsk. Oppgåva byggjer på eit teoretisk rammeverk for livssynsanalyse ...