• Mixed approach for coupled flow and mechanics in a fractured medium 

      Stefansdottir, Solveig Halldora (Master thesis, 2023-06-01)
      Denne avhandlingen presenterer en blandet endelig element metode for Biot ligningene for poroelastisitet i et reservoar, sammenkoblet med en blandet formulering av strømning innenfor en sprekk. Sprekken er representert som ...