• Å sikre kraftforsyning: måter å effektivt samordne kraftberedskap 

      Stople, Sander Berg (Master thesis, 2023-06-02)
      Kraftforsyning er en viktig del av hele samfunnet og den totale beredskapen i Norge. Det å ha god samordning og samarbeidsfunksjoner på plass er kritisk for å kunne sikre en robust form for sikkerhet og beredskap som angår ...