• Langvarige opphold i beredskapshjem 

      Storeheier, Ida Heen (Master thesis, 2013-05-20)
      Noen barn bor lenge i beredskapshjem, og dette er det knyttet faglig og politisk bekymring til. Dette masterprosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om beredskapshjemsopphold som varer lenger enn det som er intensjonen, ...