• Þrunginn Móði: Studier i den norrøne tordengudens ambivalens 

      Storesund, Eirik Hansen (Master thesis, 2013-05-15)
      Masteravhandlingen «Þrunginn Móði: Studier i den norrøne tordengudens ambivalens», er et forsøk på å utforske forskningshistorien rundt Tor. I denne sammenheng søker jeg å kaste kritisk lys over dominerende holdninger og ...