• Trålfisket i norsk fiskerinæring 1945-1960 

      Strand, Øystein Bolset (Master thesis, 2014-05-14)
      Temaet for denne oppgåva er utviklinga av trålfisket i Noreg etter krigen og betydninga trålfisket hadde for utviklinga i den norske fiskerinæringa i same periode. Oppgåva tar for seg perioden 1945 til 1960 og viser at ...