• Økonomisk kriminalitet i samfunnet, spesifikt om korrupsjon 

      Strand, Laila (Master thesis, 2011-05-31)
      Oppgaven omhandler økonomisk kriminalitet generelt sett, men begrenser seg tidlig til korrupsjon. Videre finner man historikken frem til dagens bestemmelser i straffeloven §§ 276 a og 276 b. Generelt sett drøftelser rundt ...