• Konfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler 

      Sundal, Louise-Mari Høie (Master thesis, 2020-10-03)
      I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget ...