• Vertikal utbredelse av glasialt transportert materiale på Gaustatoppen 

      Sundal, Matias Gjøstein (Master thesis, 2015-09-03)
      Gaustatoppen (1883 m o.h.) er en ikonisk fjelltopp i Sør-Norge, der det tidligere er gjort få kvartærgeologiske undersøkelser. På bakgrunn av blokkhavet som dekker fjellmassivet og toppens høyde i forhold til omkringliggende ...