• Likviditetskrisen i bankene høsten 2008 

      Sundvall, Nora Kirsten (Master thesis, 2012-06-14)
      Denne oppgaven tar for seg likviditetskrisen i bankene høsten 2008. Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert, og banker i de ...