• Examen philosophicum – fra et historisk til et tematisk studium 

      Svendsen, Lars Fredrik H. (UPED-skrift nr. 1/2006, Working paper, 2006)
      Lars Svendsen har skrevet ny lærebok for Examen philosophicum (spesielt tilpasset alfakurset på HF ved UiB) og redegjør for valget om å skrive boken med stoffet organisert tematisk heller enn som en historisk fortelling ...