• Adam Smith og myten om den usynlige hånd 

      Svendsen, Lars Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Adam Smith tillegges ofte en teori om en «usynlig hånd» som skal garantere at hvis alle aktører fremmer sin egennytte, vil man derigjennom også fremme fellesnytten. Ingen av de tre forekomstene av uttrykket «usynlig hånd» ...