• Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   I dette essayet fortolkes Trygve Braatøys tanker om nervøse og psykosomatiske lidelser i lys av Løgstrups sansefilosofi. Braatøy beskrev muskulære belastninger som vevd sammen med følelsesmessige belastninger, og bevissthet ...
  • Hvis ikke kropp og psyke - hva da? Holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse 

   Sviland, Randi; Martinsen, Kari; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2007-12)
   Norwegian psychomotor physiotherapy exists between medicine and psychology, in a culture with long traditions of separating soma and psyche. This separation is a problem for developing know-ledge and performing clinically ...
  • Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study 

   Sviland, Randi (Doctoral thesis, 2014-06-11)
   The aim of this thesis is to explore and develop the theoretical underpinning of Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP). In the first part (Paper I, II & III), the theoretical grounds for this physiotherapy treatment ...
  • Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? 

   Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   User involvement is important in democratization of health care and is assumed to contribute to better and more relevant research. Despite increased requirements for user involvement in research, more studies are still ...
  • Språk – uttrykk for inntrykk 

   Sviland, Randi; Råheim, Målfrid; Martinsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   I dette essayet undersøkes Braatøys1 tanker om språk i lys av Løgstrups2 sansefilosofiske perspektiv på språket. Løgstrup arbeidet med distinksjoner, som er å sette en forskjell, dvs. å beskrive det forskjellige i det ...