• Å leve med cellegiftindusert perifer polynevropati: En kvalitativ studie av kreftoverleveres erfaringer 

   Svindseth, Janita (Master thesis, 2020-06-19)
   Bakgrunn: Et økende antall kreftoverlevere gjør at mange lever med seneffekter kreftbehandlingen har medført. Cellegiftindusert perifer polynevropati er en seneffekt som kan påvirke livskvaliteten hos de som rammes. Hensikt: ...
  • Å leve med cytostatikaindusert perifer nevropati 

   Svindseth, Janita; Ellingsen, Sidsel; Bruvik, Frøydis Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Bakgrunn: Et økende antall kreftoverlevere gjør at mange lever med seneffekter etter kreftbehandlingen. Cytostatikaindusert perifer nevropati er en seneffekt som kan påvirke livskvaliteten hos de som rammes. Hensikt: ...