• En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene 

      Syversen, Eirik (Master thesis, 2008)
      Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...