• Gender Parity and the Symbolic Representation of Women in Senegal 

   Tøraasen, Marianne (Master thesis, 2016-06-01)
   In 2010, Senegal adopted a 50/50 gender quota law called the “Law on Parity”, which led to a dramatic increase in the number of women elected to the National Assembly in the following legislative election from 22,7% to ...
  • Women Judges in Fragile States. Insights from the Haitian Judiciary 

   Tøraasen, Marianne (Doctoral thesis, 2023-11-10)
   Denne artikkelbaserte doktorgradsavhandlingen studerer kvinners representasjon i domstolene i sårbare stater gjennom en casestudie av Haiti, et av verdens mest sårbare (og minst likestilte) land. Studien setter søkelys på ...