• Den gode norskleksa 

      Teigland, Ingunn Hildonen (Master thesis, 2018-06-16)
      Temaet lekse vert mykje diskutert i samfunnet, og standpunkta vert ofte lite nyanserte. Anten er ein for eller så er ein mot leksefri skule, og det verkar som om begge posisjonane finn støtte i forsking. Det viser seg at ...