• Markering av fellesskap og individualitet. Ekteskapet anno 2012 

      Therkelsen, Christel (Master thesis, 2012-11-13)
      De siste tiårene har familiepraksiser og familieideologi vært preget av raske og relative omfattende endringer, spesielt i den vestlige verden. Den tradisjonelle oppfatning blant folk flest har vært at ekteskapet er en ...