• Cellulære oppløsninger av utvalgte klasser av monomialidealer 

      Thomassen, Jørgen Drejer (Master thesis, 2011-05-31)
      Oppgaven omhandler konstruksjon av cellulære oppløsninger for monomialidealer, hovedsaklig kantidealer til Ferrersgrafer, sterkt stabile hypergrafer og kointervallgrafer. Oppgaven diskuterer også konstruksjon av merkede ...